Iedzīvotāji neatbalstīja

Peldēšanas vietas izveide Beļavā

  • 10450.00
  • Beļava
  • Biedrība "Sporta klubs "Tors""

Projekta realizācijas vieta: Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50440070179).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 10 450 EUR.

Projekta pamatojums - Beļavas pagasts Gulbenes novadā ir viens no lielākajiem gan teritoriāli, gan pēc iedzīvotāju skaita. Beļavas pagasta administratīvais centrs atrodas Beļavas ciemā. Beļavā atrodas pagasta pārvaldes un pirmsskolas izglītības iestāde. Kaut gan Beļava ir pagasta administratīvais centrs, tā attīstība principā nenotiek, lielākoties investīcijas tiek ieguldītas Beļavas pagasta Ozolkalna ciemā. Beļavas ciemā dzīvo vēl aptuveni 20 skolas vecuma bērni. Vairums bērni nāk no ģimenēm, kuru ienākumi nepieļauj bērnu papildus izklaides un atpūtas iespējas ārpus ciema teritorijas. Pārsvarā bērni atpūtai izmanto brīvā laika pavadīšanu pie dzīvojamās mājas Vienības ielā 5. Beļavā rotaļu laukumi, kas ir izveidoti padomju savienības laikā, uz doto brīdi ir gan morāli, gan tehniski novecojuši. Atpūtas vietas ierīkošana pie pašvaldības īpašumā esošas ūdenskrātuves dos iespēju bērniem vasaru pavadīt "krāšņāk", pārējiem iedzīvotājiem radīs pulcēšanās vietu un ciemats kļūs pievilcīgāks ar šo dabas objektu. 

Projekta realizēšanas laikā ir nepieciešams iztīrīt pašvaldības īpašumā esošu ūdenskrātuvi. Pēc ūdenskrātuves iztīrīšanas no dūņām nepieciešams ieklāt ģeotekstilu un smiltis, izveidojot peldvietu. Papildus nepieciešams uzbūvēt lapeni ar soliņiem, atkritumu urnām un bruģētu laukumu ar celiņiem.

Kontaktinformācija: Biedrības "Sporta klubs "Tors"" pārstāvis Intars Liepiņš, intarsliepins@inbox.lv, tālruņa nr. 29448432.