Neatbilst prasībām

Sabiedrībai drošas vides nodrošināšana Galgauskā

  • 20000.00
  • Galgauska
  • Edijs Frīdenbergs

Projekta realizācijas vieta: Valsts vietējais autoceļa V847 posms Galgauskas ciemā, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50560040244).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Projektā “Sabiedrībai drošas vides nodrošināšana Galgauskā” paredzēts uzstādīt braukšanas ātruma mērītājus ar informatīvajiem displejiem pie ceļa zīmēm Apdzīvotas vietas sākums (518. zīme) virzienā Stāķi – Tirza un Tirza – Stāķi. Ceļa posmā (518. zīme darbības zonā), kas ir Galgauskas ciema teritorija, paredzēts arī uzstādīt laternas, kas nodrošinātu labāku ceļa pārredzamību gan autovadītājiem, gan gājējiem un riteņbraucējiem. Braukšanas ātrumu mērošās iekārtas darbību nodrošinās saules baterijas.

Valsts vietējo autoceļu V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi ikdienā izmanto ne vien Galgauskas pagasta iedzīvotāji, bet arī Tirzas un Druvienas pagastu iedzīvotāji. Par apdzīvotas vietas esamību, šajā ceļa posmā, informē attiecīgās zīmes (518. zīme), bet nereti autovadītāji pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu konkrētajā posmā. Šo faktu skaidrojam ar to, ka autovadītāji, vērtējot konkrēto ceļa posmu, neredz atbilstošu infrastruktūru, kas redzēta citās apdzīvotās vietās un pieņem aplamu lēmumu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Ceļa posmā, kas ir Galgauskas ciema teritorija, atrodas vienīgās sabiedriskā transporta pieturvietas apdzīvotajā vietā, tāpat šajā posmā ir ceļu krustojums, kas ved uz Galgauskas ciemata centru, bet otrs atzars uz “zaļo dzelzceļu”, kur 2019. gadā labiekārtota atpūtas vieta. Tāpat ar vien pieaug interese par Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra popularizēto velomaršrutu Gulbene – Galgauska – Gulbene.

Realizējot projektu Galgauskas pagasta centrs iegūs vispārpieņemtos ciematu vaibstus un uzlabos drošību uz Valsts vietējā autoceļa V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Edija Frīdenberga iesniegto projektu "Sabiedrībai drošas vides nodrošināšana Galgauskā", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6.1 apakšpunkta prasībām - norādītā realizācijas vieta nav pašvaldības īpašums.