Iedzīvotāji neatbalstīja

Stradu pagasta publiskās vides pieejamības uzlabošana, pielāgojot Stāķu pamatskolas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem

  • 9950.65
  • Stradi
  • Stāķu attīstības biedrība

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Stāķi 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50900020616001).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 9 950,65 EUR.

Stāķu pamatskolas aktu zāle ir arī kultūras centrs Stradu pagastā, vienīgā vietējo ciemata iedzīvotāju pulcēšanās vieta.  Aktu zālē darbojas skolas interešu izglītības pulciņi un pagasta pašdarbības kolektīvi, notiek skolas ārpusstundu, pagasta, novada arī valsts un starptautiskie pasākumi, iedzīvotāju sapulces. Diemžēl,  šajā publiskajā ēkā nav pieejamas labierīcības invalīdiem. 21. gadsimtā  ir skaidrs, ka katrā publiska rakstura ēkā jābūt vismaz vienai pielāgotai tualetei cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Sociālās un demogrāfiskās pārmaiņas mudina izveidot tādu publisko telpu, kas ir pieejama visiem iedzīvotājiem.   Stāķu pamatskolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, regulāri skolas un pagasta pasākumus apmeklē cilvēki ar kustību traucējumiem. Arī Latvijā, balstoties uz VDEĀVK un VSAA sniegtajiem datiem par personu ar invaliditāti skaitu, redzams, ka, salīdzinot trīs gadu dinamiku, personu ar invaliditāti skaitam ir tendence pieaugt visās vecuma grupās.

Stāķu pamatskolas, Stradu pagasta aktu zāles  noslodze ir intensīva, funkcionalitāte regulāra, tāpēc projekta gala rezultāts būs aktuāls un ilglaicīgs.

Realizējot projektu, labuma guvēji būs ne tikai personas ar invaliditāti, bet arī ikviens Stradu pagasta iedzīvotājs, kurš izmanto publiskos pakalpojumus, tostarp vecāka gadagājuma cilvēki un ģimenes ar maziem bērniem.

Kontaktpersona: Stāķu attīstības biedrības pārstāve Diāna Šķēla, dianaskela@inbox.lv, tālruņa nr. 26302611.