Neatbilst prasībām

Tirzas Svētavota pārbūve un labiekārtošana

  • 16940.00
  • Tirza
  • Santa Skangale

Projekta realizācijas vieta: "Zvanulejas", Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940040151).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 16 940 EUR.

Tirzas Svētavots ir populārs tūrisma objekts, kas ir iekļauts tūrisma ceļvežos kā leģendām apvīta vieta, un par to ir bijušas neskaitāmas publikācijas dažādos plašsaziņas līdzekļos. Šobrīd avota rezervuāra stāvoklis ir ļoti bēdīgs un tuvu avārijas stāvoklim. Ar katru gadu ūdens plūsma no avota rezervuāra samazinās, jo ūdens atrod vieglākās pretestības ceļu apkārt rezervuāram. 

Pirms vairākiem gadiem tika atjaunots rezervuāra jumts, taču pats cementa rezervuārs vairs nepildās ar ūdeni tā, kā tas bija senāk. Avota apkopes laikā konstatēts, ka pie ieplūdes rezervuārā, kad pretestības nav, ūdens ieplūst ar ātrumu ~1 litrs sekundē, savukārt šobrīd, lai uzpildītu litru ūdens pie izteces, ir jāgaida vairāk nekā minūte, jo viss ūdens aizplūst gar rezervuāru un tālāk pa strautu un grāvjiem uz Tirzas upi. Ūdeni šeit iegūst ne tikai caurbraucēji un apkārtnes iedzīvotāji, bet arī tuvējie lauksaimnieki, kuriem tas ir būtisks tīra ūdens resurss saimniecības uzturēšanai.

Lai atjaunotu ūdens tecēšanas stiprumu un uzlabotu apkārtējo ainavu, tiek piedāvāts pārbūvēt avotu līdzīgā stilā, kā tas ir paveikts Cēsu svētavota kompleksā. Tajā pa daudziem gadiem ir izveidotas gan ūdens kaskādes, gan ūdenskritumi, gan dzirnavas, gan iespēja baudīt spa vannu avota ūdenī, taču šī projekta ietvaros iecere ir uzbūvēt tieši izplūdes daļu, atjaunojot rezervuāru ar jumtu un piebūvējot papildu izplūdes vietu/ ūdenskritumu ar nelielu baseinu un bruģētu laukumu ar sēdvietām, par labu piemēru ņemot jau minēto Cēsu svētavotu (pielikumā). Avota pārbūve padarīs ērtāku gan piekļūšanu avotam, gan ūdens uzpildīšanu, gan arī radīs patīkamāku vidi, kur pavadīt laiku, pirms doties tālāk apceļot Gulbenes novadu.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Santas Skangales iesniegto projektu "Tirzas Svētavota pārbūve un labiekārtošana", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6.1 apakšpunkta prasībām - norādītā realizācijas vieta nav pašvaldības īpašums.