Būvvalde akceptē būvprojektu "Gulbenes skvēra labiekārtošana"

02.07.2021

02.07.2021. Gulbenes novada Būvvalde nolēma akceptēt būvprojektu "Gulbenes skvēra labiekārtošana" un izdarīt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.