Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2022

Vai Tev ir ideja kā uzlabot apkārtējo vidi Gulbenes novadā? Tev ir lieliska iespēja nu jau trešo gadu piedalīties Gulbenes novada pašvaldības rīkotajā līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā un to īstenot!

Projekta pieteikumu var iesniegt 10 cilvēku grupa, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, vai biedrības un nodibinājumi līdz 2022.gada 6.jūlijam! Šogad viena projekta realizācijai tiks piešķirts līdz 35 000 EUR, kopējais projektu konkursa budžets - 110 000 EUR.

Projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Projekta realizācijas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa - Pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums;
  • Projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
  • Projekta ietvaros paredzētās uzlabotās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10 % gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
  • Iesniegtajam projektam jāparedz pilnīga tā realizācijas, tas ir, realizējot projektu, tam jābūt pilnībā pabeigtam (nav pieļaujams īstenot projektu vairākās kārtās).

Ideju projektam var pieteikt aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai jāpievieno projekta skice un vizualizācija. Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, gan elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Document

Balsot par projektiem varēs 2 nedēļas gan elektroniski balsošanas vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas prasībām, gan klātienē norādītajās vietās Gulbenes novadā (pagastu pārvaldēs vai bibliotēkās).

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 2 gadiem, šogad balsošana tiks organizēta 3 balsošanas apgabalos - Pilsēta, Lielie pagasti un Mazie pagasti, dodot iespēju katram Gulbenes novadā deklarētajam iedzīvotājam, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, nobalsot par 1 projektu katrā no balsošanas apgabaliem. Katram iedzīvotājam kopumā būs 3 balsis. 

Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru. Paredzēts, ka tas pagasts, kurš šogad saņems finansējumu projekta īstenošanai, turpmākos 2 gadus nevarēs startēt līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā, dodot iespēju citiem apgabalā esošajiem pagastiem saņemt finansējumu projektu realizācijai. 

Tava ideja - mēs īstenosim! Piedalies!

Kontaktpersona jautājumu un neskaidrību gadījumā - Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, t.64474918, e-pasts: zane.pucite@gulbene.lv.

afiša