Lejasciema centra laukuma atjaunošana

Uzlabot Lejasciema publisko infrastruktūru, izmantojot pagastam raksturīgos kultūrvēsturiskos elementus. Veidot iedzīvotājiem pievilcīgu vidi gadskārtu svinību organizēšanai un ikdienas atpūtai.
 • 19913.99
 • Lejasciems
 • Biedrība "Labākai rītdienai"
581 balsis
Īstenojas

Gulbenes skvēra labiekārtošana

Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot skvēru Gulbenes pilsētā, kas atrodas O.Kalpaka ielas un Dzelzceļa ielas krustojumā.
 • 19064.00
 • Gulbene
 • Sandra Jefremova
530 balsis
Īstenojas

Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā

Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII “Ābelīte” āra teritorijā ar atsevišķu ieeju. Projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums, kur bērni varēs attīstīt savas praktiskās, radošās un komunikācijas prasmes.
 • 19993.25
 • Ranka
 • Indra Rācene
454 balsis
Īstenojas

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija un dīķa apkārtnes labiekārtošana, vides pielāgošanas un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Mērķis: veikt publiskās ārtelpas – autobusa pieturas rekonstrukcijas un zaļās zonas labiekārtošanu Litenes pagasta iedzīvotājiem un viesiem, radot videi pieejamu, pievilcīgu un ainavisku objektu.
 • 20000.00
 • Litene
 • Jautrīte Liniņa
449 balsis
Īstenojas

Tirzas centra ielas apgaismojums

Tirzas centra ielas apgaismojums Tirzas iedzīvotājiem, viesiem un pašvaldības ēkā esošo grupas dzīvokļu iemītniekiem.
 • 19200.00
 • Tirza
 • Ingars Manguss
436 balsis
Īstenojas

Skolas ielas dīķa un tā apkārtnes labiekārtošana

Projekta mērķis ir atjaunot un saglabāt Skolas ielas dīķi un zaļo teritoriju tam apkārt, nodrošinot Skolas ielas kvartāla iedzīvotājiem iespēju tuvajām pastaigām. Projekta realizācijas ietvaros plānots sakopt Skolas ielas dīķa kokus, atjaunot tos, iztīrīt dīķi un labiekārtot tā apkārtni.
 • 19122.36
 • Gulbene
 • Anita Birzniece
427 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"

Projekta ietvaros paredzēts veikt mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecību Jaungulbenes pagasta “Rijas kalnā”. Tās galvenās zonas būtu: skatuve ar jumtu, kas pasargātu aparatūru un māksliniekus no pārmērīgas saules un lietus; aiz skatuves ģērbtuve, kur māksliniekiem pārģērbties un sagatavoties savam uznācienam. Estrādes būvniecībā pārsvarā paredzēts izmantot koku, kas dabiski iekļautos senās rijas drupās.
 • 19778.50
 • Jaungulbene
 • Anita Deksne
420 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldvietā

Peldētava pie Siladzirnavu ezera dambja ir iecienīta atpūtas vieta Gulbenes un kaimiņu novadu iedzīvotājiem. Projekts paredz jaunas koka laipas izbūvi, uzlabojot publiski pieejamas peldvietas infrastruktūru.
 • 9719.61
 • Jaungulbene
 • Jaungulbenes pagasta makšķernieku biedrība "Dambis"
343 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

BMX trases teritorijas labiekārtošana

Projekta ietvaros tiks sakārtota infrastruktūra publiski pieejamajā, aktīvās atpūtas vietā – BMX trasē. Trases apmeklētājiem būs radīta drošība trases sākuma kalnā, lietus nojume, bruģēta, ar soliņiem aprīkota trases mala.
 • 13849.39
 • Gulbene
 • Biedrība "Gulbenes Velo fans"
314 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Gaisa trases izveide Spārītes parkā 1.kārta

Projekta ietvaros plānots izveidot Gaisa trases Spārītes parkā. Gaisa trases tiks izveidotas starp parkā augošiem kokiem dažādos augstumos, tiks nostiprināti šķēršļi, kurus veidos nostieptas troses, tīkli, dažādu konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, virves un kāpnes, kā arī nobraucieni pa trosi.
 • 20000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "1st Place"
300 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Tīklu piramīdas uzstādīšana pie Gulbenes 3.PII "Auseklītis"

Projekta mērķis ir uzstādīt 4 metrus augstu tīklu piramīdu Gulbenes 3.PII “Auseklītis” blakus teritorijā, piedāvājot unikālu bērnu atpūtas un sporta infrastruktūru Gulbenes novadā.
 • 10269.74
 • Gulbene
 • Biedrība "Mēs Auseklītim"
261 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā

Labiekārtot bērnu atpūtas zonu un uzstādīt āra trenažierus veselīgai brīvā laika pavadīšanai. Trenažieri un rotaļu laukums būs pieejami ikvienam iedzīvotājam 24 stundas diennaktī neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības.
 • 20000.00
 • Lizums
 • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
218 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Kārtenes Pilskalna metāla torņa atjaunošana un skatlaukumu izbūve

Projekta ietvaros plānots realizēt Kārtenes metāla torņa četru skatlaukumu, koka kāpņu ar margām izbūvi esošajā metāla tornī un esošo metāla kāpņu aprīkošanu ar metāla margām. Esošā metāla torņa attīrīšanu no rūsas un nokrāsošanu. Informatīvā stenda izbūvi un uzstādīšanu.
 • 20000.00
 • Beļava
 • Biedrība "Beļavas Pilskalns"
197 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana un apgaismojumu ierīkošana

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošanas un apgaismojumu ierīkošanas 1. kārta ar perspektīvu turpinājumā veidot ielu apgaismojumu Līgo pagasta centrā.
 • 20000.00
 • Līgo
 • Līgo pagasta attīstības biedrība "Lai top!"
192 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Apgaismojumu izbūve Daukstu ciema centrā

Apgaismojumu izbūve Daukstu pagasta Daukstu ciema centrā, palielinot gājēju drošību rīta un vakara stundās, jo ciematā nav gājēju ietves.
 • 20000.00
 • Dauksti
 • Anda Krima
146 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana, infrastruktūras izveidošana un sakārtošana, lai radītu kulturālu un estētisku vidi, stiprinot kapu kopšanas tradīcijas un izrādot cieņu aizgājējiem.
 • 19065.75
 • Druviena
 • Velga Černoglazova
135 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Peldēšanas vietas izveide Beļavā

Projekta realizēšanas laikā ir nepieciešams iztīrīt pašvaldības īpašumā esošu ūdenskrātuvi. Pēc ūdenskrātuves iztīrīšanas no dūņām nepieciešams ieklāt ģeotekstilu un smiltis, izveidojot peldēšanas vietu. Papildus nepieciešams uzbūvēt lapeni ar soliņiem, atkritumu urnām un bruģētu laukumu ar celiņiem.
 • 10450.00
 • Beļava
 • Biedrība "Sporta klubs "Tors""
128 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Daukstu pagasta Krapas ciema parka teritorijas labiekārtošana

Rast optimālu risinājumu parka dīķa daļējas gultnes un krastu tīrīšanai, parkā veidot dabas taku ar grunts celiņiem.
 • 20000.00
 • Dauksti
 • Elfrīda Graudiņa
118 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Stāmerienas pils iebraucamā ceļa un stāvlaukuma atjaunošana

Projektā paredzēts sakārtot piebraucamo ceļu un auto stāvlaukumu pie Stāmerienas pils.
 • 19366.78
 • Stāmeriena
 • Gaida Vīksniņa
106 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā

Projekta “Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā” ietvaros plānots izveidot brīvdabas skatuvi un uzstādīt 12 soliņus, papildinot jau īstenoto projektu teritorijā.
 • 20000.00
 • Stradi
 • Linda Strazdiņa
95 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā

Projektā paredzēts izveidot rotaļu laukumu bērniem no 1 līdz 12 gadu vecumam. Dažāda rakstura un lieluma stacionāras rotaļu iekārtas, kas palīdz bērniem attīstīties un pavadīt interesanti laiku.
 • 20000.00
 • Stāmeriena
 • Biedrība "KAPO"
71 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Parka labiekārtošana pie Stāķu centra

Projektā plānots aprīkot parku, kas ir sabiedriski nozīmīga vieta – atrodas gandrīz Stāķu centrā. Parkā tiktu uzstādīti mūsdienīgi, attīstoši un unikāli parka, rotaļu laukuma un atpūtas zonas elementi.
 • 18487.59
 • Stradi
 • Alise Rubene-Dūne
68 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Spārītes parka ietves seguma atjaunošana

Projekta mērķis ir atjaunot Spārītes parka daļas no Brāļu kapiem līdz Sporta ielai (paralēli Asaru ezeram) ietves segumu, tā padarot Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem drošāku un ērtāku pārvietošanos pa šo parka daļu.
 • 19765.35
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
52 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Daudzfunkcionālas nojumes - izglītības centra ierīkošana Jaungulbenes PII "Pienenīte"

Daudzfunkcionāla nojume - izglītības centrs, kas sekmē bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības, vajadzības, dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot. Mērķa grupa - pirmsskolas vecuma bērni.
 • 19999.99
 • Jaungulbene
 • Santa Dāvida
47 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde

Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde, paredzēta pasākumu rīkošanai. Iespēja uzstāties deju kolektīviem, korim, muzikāliem priekšnesumiem, brīvdabas teātra uzvedumiem un kino seansiem. Gulbenes novada vidusskolas pasākumu norises vieta.
 • 19760.00
 • Gulbene
 • Dzintars Ziediņš
37 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Dzeramā ūdens brīvkrāna izveide pilsētas centrālajā skvērā

Dzeramā ūdens brīvkrāna izveide pilsētas centrālajā skvērā ar mērķi veicināt iedzīvotāju ūdens lietošanas paradumus ikdienā. Videi un sabiedrībai draudzīga pilsētas labiekārtošana.
 • 4600.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Ecological Future Education"
32 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu laukums Šķieneros

Nolietotā un nedrošā bērnu laukuma demontāža un jaunā, drošā un mūsdienīgā laukuma izveide.
 • 17042.85
 • Stradi
 • Ģirts Mezītis
31 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Jaungulbenes stadiona āra basketbola laukuma labiekārtojuma un sporta infrastruktūras atjaunošana

Stadionam nav tikusi veikta kompleksa atjaunošana vai pārbūve ilgstošā laika periodā, taču lokālu stadiona infrastruktūru atjaunošana būtu solis pretī novada iedzīvotājiem un veselīga dzīves veida piekritējiem.
 • 16080.00
 • Jaungulbene
 • Mārtiņš Pētersons
31 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošana

Ar šī projekta atbalstu vēlamies labiekārtot un uzlabot teritoriju Blaumaņa ielā 46A, izveidojot bruģētu stāvlaukumu un ieeju, kā arī ieklāt mākslīgu segumu (zālājs/gumija), lai paplašinātu teritorijas piedāvātās aktivitātes.
 • 20000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Gulces Gēns"
26 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Sabiedriski pieejamas atpūtas vietas izveide pie Tirzas Biedrības nama

Daudzfunkcionāla un simboliska ļaužu pulcēšanās un atpūtas vieta „Tirzas Liepu laukums” pie Tirzas Biedrības nama.
 • 19995.67
 • Tirza
 • Dace Eihmane
21 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Gulbenes novada vidusskolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana

Gulbenes novada pašvaldība 1.augustā izveidojusi vienu skolu, kas atradīsies 2 adresēs. Vēlamies uzstādīt vienādas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas un āra tenisa galdus pie abām ēkām, padarot interesantāku un sabiedrībai pieejamāku vidi ap skolu.
 • 15773.00
 • Gulbene
 • Arnita Zipova
19 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Jaungulbenes āra baseina atjaunošana

Baseina labiekārtošana nepieciešama dažādu sportisku aktivitāšu organizēšanai, iedzīvotāju aktīvai atpūtai.
 • 19830.00
 • Jaungulbene
 • Aivars Blauvs
16 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Gulbenes kultūras centra terases jumta konstrukcijas izveide

Izmantojot alumīniju un rūdīto stiklu, izveidot terases jumta konstrukciju pār esošo terasi pie Gulbenes kultūras centra. Vasaras periodā uz terases tiks novietoti galdiņi un krēsli, tā radot atpūtas vietu iedzīvotājiem.
 • 20000.00
 • Gulbene
 • Egons Kliesmets
7 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

OPEN AIR bibliotēka Gulbenē

OPEN AIR BIBLIOTĒKA – atvērta tipa grāmatu maiņas vieta, kur ikviens bez lasītāja kartes, pārbaudēm var paņemt grāmatu no tur pieejamajām un vietā atstāt kādu citu. Bibliotēka ir pilnībā iedzīvotāju pārvaldīta un nav nepieciešami darbinieki. Sākotnēji būtu nepieciešams veikt grāmatu ziedošanas akciju. Bibliotēka var tikt veidota telefona būdiņas tipa konstrukcijā.
 • 1490.19
 • Gulbene
 • Andra Lauva-Salnāja
6 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā

Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā, īpašumā “Ušuri”, ar laivu novietošanas iespēju un tādām papildu ērtībām kā smilšu uzbērums, laipa platībā 2x15 metri, āra tualetes, pārģērbšanās kabīnes un ugunskura vieta ar sēdvietām.
 • 18416.20
 • Jaungulbene
 • Rihards Kostigovs
5 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Saules paneļu sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas piebūves jumta

Efektīvas izmantošanas monitoringa sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas ēku kompleksa jumta Skolas ielā 10b, uzstādot saules paneļu sistēmas.
 • 13310.00
 • Gulbene
 • Jānis Strods
3 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Rotaļu laukuma izveide Rīgas ielā Gulbenē

Lai radītu bērniem drošu vidi un maksimāli samazinātu traumu risku spēļu laukumos, Rīgas ielā tiks izveidots moderns un sertificēts rotaļu laukums.
 • 19740.24
 • Gulbene
 • Valtis Krauklis

Centralizētā kanalizācijas tīkla izveide Tirzas ciemā

Tirzas ciema individuālo mājsaimniecību pieslēgšana pie centralizētā kanalizācijas tīkla iespējas radīšana, izbūvējot maģistrālo kanalizācijas tīklu ar pieslēguma vietām projekta realizācijas trīs kārtās.
 • 20000.00
 • Tirza
 • Kārlis Dzenis
0 balsis
Neatbilst prasībām

Gulbenes 1.PII bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

Vēlamies labiekārtot Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu rotaļu laukumu. Izveidot pilnvērtīgu rotaļu vidi, aizstājot novecojušās, nedrošās konstrukcijas ar mūsdienīgu un sertificētu aprīkojumu.
 • 19635.03
 • Gulbene
 • Marina Afanasjeva
0 balsis
Neatbilst prasībām

Gulbenes pilsētas un novada robežu mūsdienīga vizuālā identitāte

Noorganizēt skiču konkursu Gulbenes pilsētas vizuālās identitātes mūsdienīgošanai, izstrādājot skices un izveidojot stacionārās zīmes pie Gulbenes pilsētas robežām. Izveidot mobilās - telpiskās zīmes – vismaz vienu Gulbenes pilsētai un vienu Gulbenes novadam.
 • 20000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
0 balsis
Neatbilst prasībām

Jaungulbenes gājēju ietves atjaunošana

Projektā iecerēts atjaunot nolietoto un bīstamo gājēju ietvi. Demontēt esošo segumu, celiņa reljefa izlīdzināšanu, betona bruģa seguma klāšana uz smilts. Mērķa grupa - visa vecuma vietējie iedzīvotāji un tūristi.
 • 19919.02
 • Jaungulbene
 • Eva Grīnbauma
0 balsis
Neatbilst prasībām

Kustībā ir dzīvība

Projekta “Kustībā ir dzīvība” mērķis ir iekārtot āra trenažieru laukumu ar bruģētu segumu, kas dotu iespēju dažāda vecuma cilvēkiem - iestādes klientiem, ciemiņiem, vietējai sabiedrībai, veikt fiziskus vingrinājumus brīvā dabā.
 • 15540.79
 • Jaungulbene
 • Marika Andževa
0 balsis
Neatbilst prasībām

Radu vidi pats!

Projektā “Radu vidi pats!” tiek plānots iegādāties pārvietojamo mēbeļu komplektu Tirzas pamatskolai - dažādus pufus un dīvānus, kurus iespējams novietot citu citam līdzās dažādās kombinācijās, tā ļaujot radīt daudzfunkcionālu, ērtu un nepiespiestu vidi.
 • 1822.26
 • Tirza
 • Maira Ivanova
0 balsis
Neatbilst prasībām

Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

Projekta "Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai" realizācijas gadījumā tiks ieviesti sekojoši jauninājumi: 1) tiks izveidots un noklāts ar bruģi gājēju celiņš; 2) paplašināts un nobruģēts piebraucamais ceļš pie kultūras nama dienvidu puses ieejas; 3) automašīnu stāvlaukuma ierīkošana.
 • 19986.75
 • Ranka
 • Māris Jansons
0 balsis
Neatbilst prasībām

Sabiedrībai drošas vides nodrošināšana Galgauskā

Projektā “Sabiedrībai drošas vides nodrošināšana Galgauskā” paredzēts uzlabot drošību Valsts vietējā autoceļa V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi posmā, kas ved cauri Galgauskas ciemam.
 • 20000.00
 • Galgauska
 • Edijs Frīdenbergs
0 balsis
Neatbilst prasībām

Tirzas Svētavota pārbūve un labiekārtošana

Tirzas Svētavota pārbūve un labiekārtošana, atjaunojot rezervuāru ar jumtu un piebūvējot papildu izplūdes vietu/ ūdenskritumu ar nelielu baseinu un bruģētu laukumu ar sēdvietām.
 • 16940.00
 • Tirza
 • Santa Skangale
0 balsis
Neatbilst prasībām