Bērnu rotaļu laukuma izveide Gulbenes novada vidusskolā Līkajā ielā

Vēlamies audzēkņiem piedāvāt brīvā laika pavadīšanai rotaļu laukumu pie skolas, tādējādi sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Gulbenes novada vidusskolas 1.-5.klašu skolēniem pie Līkās ielas ēkas, aprīkojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu. Galvenās aktivitātes: iegādāties un uzstādīt bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu, kurš sastāv no vingrošanas kompleksa, slidkalniņa un šūpolēm.
 • 19999.00
 • Gulbene
 • Arnita Zipova
506 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Rotaļu laukuma izveide Rīgas ielā Gulbenē

Lai radītu bērniem drošu vidi un maksimāli samazinātu traumu risku spēļu laukumos, Rīgas ielā tiks izveidots moderns un sertificēts rotaļu laukums.
 • 19740.24
 • Gulbene
 • Valtis Krauklis
414 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Lizums uzrunā

Projekta mērķis ir radīt sakoptu, publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrībai vietu, kas dos īpašu atpazīstamību Lizuma pagastam. Vārds LIZUMS (burti, kas tumšajā diennakts laikā būs izgaismoti) tiks ievietots dīķī, kas atrodas pretī Tautumeitas skulptūrai, uz ko ar roku norāda atveidotā Tautumeita. Dīķa malā tiks izbūvēta koka skatu platforma.
 • 20000.00
 • Lizums
 • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
368 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"

Projekta ietvaros plānots veikt mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecību Jaungulbenes pagasta “Rijas kalnā”. Tās galvenās zonas būtu: skatuve ar jumtu, kas pasargātu aparatūru un māksliniekus no pārmērīgas saules un lietus; aiz skatuves ģērbtuve, kur māksliniekiem pārģērbties un sagatavoties savam uznācienam. Estrādes būvniecībā pārsvarā paredzēts izmantot koku, kas dabiski iekļautos senās rijas drupās.
 • 19700.00
 • Jaungulbene
 • Anita Deksne
325 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Aktīvās atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā

Publiski pieejamas aktīvās atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā, īpaši ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kā arī ar iespēju veidot kopienas sadarbību ar grupu dzīvokļu mājas iedzīvotājiem.
 • 19773.00
 • Tirza
 • Artūrs Bumburs
313 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Daudzfunkcionāla Zaļā klase Rankas pamatskolā

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību, izveidojot daudzfunkcionālu Zaļo klasi, kas nodrošinās radošu pieeju mācību procesam, labāku dabas un vides izpratni.
 • 19995.02
 • Ranka
 • Mārīte Kļaviņa
250 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu un atrakciju laukuma ierīkošana Litenes stadionā

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida izkopšanu, kā arī radīt piedāvājumu pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem, izveidojot bērnu fizisko un garīgo veselību attīstošu rotaļu un atrakciju laukumu.
 • 19899.99
 • Litene
 • Dina Markova
233 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Druvienas pagasta centra apgaismojuma ierīkošana

Lai iedzīvotājiem radītu drošu pārvietošanās vidi diennakts tumšajā laikā, Druvienas pagasta centrā paredzēts uzstādīt desmit ielu apgaismojuma laternas.
 • 20000.00
 • Druviena
 • Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki"
74 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā

Projektā paredzēts izveidot rotaļu laukumu bērniem no 1 līdz 12 gadu vecumam. Dažāda rakstura un lieluma stacionāras rotaļu iekārtas, kas palīdz bērnam daudzpusīgi attīstīties un pavadīt interesanti brīvo laiku Kalnienā.
 • 19496.00
 • Stāmeriena
 • Biedrība "KAPO"
51 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Stradu pagasta publiskās vides pieejamības uzlabošana, pielāgojot Stāķu pamatskolas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija un projekta ietvaros ierosina, plāno Stāķu pamatskolas - Stradu pagasta kultūras centra labierīcību 2 telpas (māzgātne un tualete) pārbūvēt par paplašinātu tualetes telpu invalīdiem. Pārbūvējamās telpas atrodas vienā stāvā ar skolas, vienlaicīgi, pagasta aktu zāli un ir tuvākās labierīcības pie publiskās telpas.
 • 9950.65
 • Stradi
 • Stāķu attīstības biedrība
46 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Ūdenstornis - Gulbenes bāka

Biedrība “Radošā apvienība ”Piektā Māja”, sadarbībā ar biedrību “Dēms”, piedāvā ideju par Gulbenes ūdenstorņa augšējā kupola daļas apgleznošanu un izgaismošanu. Ir iecerēts, ka Gulbenes ūdenstornis rotāsies Gulbenes novadā dzimušā un augušā mākslinieka Jūlija Madernieka (1870-1955) rakstu interpretācijās stensil tehnikā. Izcilais mākslinieks Latvijas mākslas vēsturē tiek dēvēts par Latvijas pirmo dizaineru, kurš radījis savu neatkārtojamo “Madernieka stilu” - latviešu etnogrāfijas un 20. gadsimta pasaules mākslas ideju apvienojumu.
 • 19724.85
 • Gulbene
 • Biedrība "Radošā apvienība "Piektā māja""
40 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošanas un apgaismojumu ierīkošanas 1. kārta ar perspektīvu turpinājumā veidot ielu apgaismojumu Līgo pagasta centrā.
 • 20000.00
 • Līgo
 • Līgo pagasta attīstības biedrība "Lai top!"
38 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Sapņu terase Lejasciemā

Izveidot sabiedrībai vienmēr pieejamu unikālu vides objektu, kurš rosina cilvēku izzināt sevi, meklēt un saņemt dzīvē sev svarīgās atbildes, rada labvēlīgus apstākļus sajūtu un domu transformācijai.
 • 18405.66
 • Lejasciems
 • Biedrība "Labākai rītdienai"
0 balsis
Neatbilst prasībām