Daudzfunkcionālas estrādes būvniecība Lizuma skolas parkā

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
Projekta mērķis - daudzfunkcionālas estrādes būvniecība, kā vieta, kas vienkopus pulcinās vietējos iedzīvotājus un pagasta viesus gadskārtu svētkos, kultūras un sporta pasākumos. Skolēniem būs iespēja izmantot estrādi āra mācību nodarbībām, uzņēmējiem, organizācijām, biedrībām organizēt pasākumus.
 • 35000.00
 • Lizuma pagasts
 • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
920 balsis
Īstenojas

Āra nojume un lielās dārza spēles brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Lejasciemā

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
Lejasciema pagastā ir drošs rotaļu laukums, taču, lai papildinātu un dažādotu bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nepieciešamas lielās dārza spēles un āra nojume, kur patverties no saules vai lietus, kā arī iegūt vietu, kur skolas un pirmsskolas vecuma bērni var realizēt dabas zinību eksperimentus un citus pētījumus, kā arī dažādu citu praktisku darbošanos dabā, ārpus telpām.
 • 35000.00
 • Lejasciema pagasts
 • Madara Kārkliņa
853 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Ielu apgaismojuma izbūve Tirzas pagastā no Ozolu ielas līdz biedrības namam Tirzā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
Ielu apgaismojuma izbūve Tirzā veidos drošu vidi ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet arī sabiedrībai kopumā.
 • 35000.00
 • Tirzas pagasts
 • Artūrs Bumburs
458 balsis
Īstenojas

Stāmerienas ezera peldēšanās vietu labiekārtošana

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
Projekta mērķis ir labiekārtot Stāmerienas ezera peldēšanās vietas teritoriju pie kuģīša piestātnes, peldēšanās vietas “Lāčauss” un “Vītoli”, un attīstīt atpūtas iespējas pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
 • 34500.00
 • Stāmerienas pagasts
 • Dace Birzniece
334 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Pop-up kultūrsala Spārītes parkā

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Pop-up atpūtas un kultūrsala pilsētas zaļākajā sirdī – Spārītes parkā. Saliņa top par tikšanās vietu draugiem un ģimenēm, lai ikdienai piešķirtu pozitīvisma dzirksti, radot performances, baudot jauno cenšoņu talantus vai piestājot mirkli, lai zvilnētu dabas ieskautos pēļos.
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Uzņēmēji Gulbenes novadam"
211 balsis
Īstenojas

Spārītes parka ietves atjaunošana

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Projekta ietvaros paredzēts ar grants segumu atjaunot Spārītes parkā sabrukušo ietvi, gar ietves malu izvietojot jaunus soliņus un atkritumu urnas.
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
190 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu atpūtas laukuma ierīkošana Litenes stadionā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida izkopšanu, radīt piedāvājumu pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem, izveidojot bērnu fizisko un garīgo veselību attīstošu rotaļu laukumu. Rotaļu laukums ir sociāla telpa, kas sniedz daudzveidīgas attīstības iespējas bērniem, mudina bērnus (un pieaugušos) trenēties spēlējoties.
 • 34988.36
 • Litenes pagasts
 • Dina Markova
160 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Estrāde Šķieneru laukumā

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
Projekta “Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā” ietvaros plānots izveidot brīvdabas skatuvi un uzstādīt 10 soliņus, papildinot jau īstenoto projektu teritorijā.
 • 35000.00
 • Stradu pagasts
 • Andra Apsīte
156 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Viedie soliņi un velo apkopes stacija Gulbenē

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Projektā paredzēts izveidot jaunu infrastruktūras objektu, uzstādot 2 viedos solus, kas papildināti ar velo novietni un velo apkopes staciju.
 • 17837.74
 • Gulbene
 • Rūta Bokta
64 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

50 soliņi Gulbenes pilsētai

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Cilvēkiem, īpaši gados, ikdienā pastaigājoties, mērojot ceļu uz veikaliem, uz slimnīcu un atpakaļ, nepieciešamas vietas, kur atpūsties. Projektā paredzēts izvietot soliņus vai soliņu grupas pa visu pilsētu un parkiem.
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
36 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Ūdenstornis - Gulbenes bāka

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Biedrība “Radošā apvienība ”Piektā Māja”, sadarbībā ar biedrību “Dēms”, piedāvā ideju par Gulbenes ūdenstorņa augšējā kupola daļas apgleznošanu un izgaismošanu. Ir iecerēts, ka Gulbenes ūdenstornis rotāsies Gulbenes novadā dzimušā un augušā mākslinieka Jūlija Madernieka (1870-1955) rakstu interpretācijās stensil tehnikā. Izcilais mākslinieks Latvijas mākslas vēsturē tiek dēvēts par Latvijas pirmo dizaineru, kurš radījis savu neatkārtojamo “Madernieka stilu” - latviešu etnogrāfijas un 20. gadsimta pasaules mākslas ideju apvienojumu.
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
20 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Toreiz un tagad

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Projekta ievaros tiek plānota liela Gulbenes dzelzceļa mezgla teritorijas maketa izveide, kas atainos Gulbenes dzelzceļa mezgla vēsturisko apbūvi. Tas būs kā vizuālais vēstures uzskates un informatīvais materiāls Gulbenes iedzīvotājiem un viesiem. Laiks ir neapstādināms, tam ejot uz priekšu, mainās viss, kas ir mums apkārt - cilvēki un viņu vērtības, daba, ēkas. Mūsu šodiena ir rītdienas vēsture. Lai kā un kur mēs būtu un ko darītu, vienmēr ir interesanti paskatīties atpakaļ. Gulbenes dzelzceļam ir liela nozīme Gulbenes pilsētas attīstībā gan skaistos brīžos, gan skumjos - tā ir daļa no mums. Lai spētu to saglabāt ne tikai atmiņās, bet arī redzēt visu kopskatu, būt ieinteresētam doties un apskatīt visu dzīvē, makets “Toreiz un Tagad” dos šo kopainu.
 • 33030.00
 • Gulbene
 • Jana Kalniņa
13 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja

Pilsētas apgaismojuma papildināšana un modernizēšana

Balsošanas apgabals: Pilsēta
Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 10 jaunus apgaismojuma balstus vietās, kur vēl to nav, kā arī nomainīt esošos neekonomiskos gaismekļus uz jauniem LED gaismekļiem.
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība "Dēms"
9 balsis
Iedzīvotāji neatbalstīja