Būvvalde akceptē būvprojektu "Lejasciema centra laukuma atjaunošana"

02.07.2021

02.07.2021. Gulbenes novada Būvvalde nolēma akceptēt būvprojektu "Lejasciema centra laukuma atjaunošana" un izdarīt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.