Būvvalde akceptē būvprojektu "Litenes pagasta centra pieturas būvniecība"

23.09.2021

23.09.2021. Gulbenes novada Būvvalde nolēma akceptēt būvprojektu "Litenes pagasta centra pieturas būvniecība" un izdarīt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Projekti