Iedzīvotāju balsojumam tiks nodoti 36 projektu pieteikumi

09.09.2020.

Ir noslēgusies Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšana. Kopumā no visiem 45 iesniegtajiem pieteikumiem konkursa nolikumam atbilda un iedzīvotāju balsojumam tiks nodoti 36. Balsošanai izvirzīto 36 projektu kopsumma sastāda 631 924,06 EUR. To, kuri projekti saņems finansējumu, noteiks iedzīvotāji. Balsošana sāksies 2020.gada 5.oktobrī un turpināsies trīs nedēļu garumā.

Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Gulbenes Novada Ziņas”.

Balsošanas platformā balso.gulbene.lv tiks atspoguļota informācija par visiem projektu pieteikumiem - gan apstiprinātajiem, gan noraidītajiem, kā arī vērtēšanas komisijas lēmumu pieņemšanas pamatojums un darba gaita.

Informācija par balsošanai izvirzītajiem projektu pieteikumiem būs pieejama arī „Gulbenes Novada Ziņas” 5.oktobra izdevumā.

Jautājumu gadījumā par konkursa kārtību un nolikumu sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Jāni Barinski, t. 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv vai projektu vadītāju Zani Pūcīti, t. 64474918, e-pasts: zane.pucite@gulbene.lv.

Projekti