Izsludināts jauns projekta “Gulbenes skvēra labiekārtošana” būvdarbu iepirkums

13.08.2021

27.07.2021. izsludinātajā būvdarbu iepirkumā projektam “Gulbenes skvēra labiekārtošana” tika saņemts viens pretendentu piedāvājums. 04.08.2021. Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija, veicot iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu, konstatēja, ka pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena ir būtiski atšķirīga no pasūtītāja paredzamās līgumcenas aprēķina un pieejamā finansējuma, proti, iepriekš veiktās tirgus izpētes rezultāta un uzskatāma par neatbilstošu plānotajam budžetam, tādēļ lēma pārtraukt iepirkumu Nr. GNP 2021/95.

13.08.2021. izsludināts jauns būvdarbu iepirkums projektam “Gulbenes skvēra labiekārtošana”. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 24.08.2021. Izsludinātais iepirkums pieejams ŠEIT.