Izsludināts jauns projekta “Lejasciema centra laukuma atjaunošana” būvdarbu iepirkums

13.08.2021

26.07.2021. izsludinātajā būvdarbu iepirkumā projektam “Lejasciema centra laukuma atjaunošana” tika saņemts viens pretendentu piedāvājums. 10.08.2021. Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija, veicot iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu, konstatēja, ka pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena ir būtiski atšķirīga no pasūtītāja paredzamās līgumcenas aprēķina un pieejamā finansējuma, proti, iepriekš veiktās tirgus izpētes rezultāta un uzskatāma par neatbilstošu plānotajam budžetam, tādēļ lēma pārtraukt iepirkumu Nr. GNP 2021/97.

13.08.2021. izsludināts jauns būvdarbu iepirkums projektam “Lejasciema centra laukuma atjaunošana”. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 25.08.2021. Izsludinātais iepirkums pieejams ŠEIT.