Izveidota Pop-up kultūrsala Spārītes parkā

28.02.2024.

2024.gada 20.februārī noslēdzies Gulbenes novada līdzdalīgās budžetēšanas projekts “Pop-up kultūrsala Spārītes parkā”. Projekta ietvaros, saskaņā ar līgumu izgatavoti un Spārītes parkā uzstādīti labiekāstošanas elementi: trīs koka šūpuļtīkli, viena skatuve, divi šūpoļu rāmji, ekrāna rāmis, tīkla zvilnis; veikta teritorijas planēšana 600 m2 platībā un melnzemes piegāde/izlīdzināšana 8m3. Projekta rezultātā radīta brīvdabas kultūras un socializēšanās vieta iedzīvotājiem Spārītes parka maģiskajā vidē.

Šūpoles rāmjos un tīkls vilnī tiks izvietots iestājoties sausākam laikam.