Līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros iedzīvotāju balsojumam nodos 13 idejas

24.08.2022.

Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visu 13 iesniegto projektu pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam. Tika nolemts, ka visas projektu idejas atbilst konkursa nolikumam, tādēļ sabiedrības balsojumam virzīs visas iesniegtās projektu idejas. Iesniegto projektu idejas drīzumā būs pieejamas balsošanas platformā www.balso.gulbene.lv un Gulbenes Novada Ziņās septembra numurā. Iedzīvotāju balsojums tiks organizēts no 6. līdz 20.septembrim (ieskaitot).

Par projektiem varēs balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tādejādi pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs. Balsošana notiks divos veidos:

 • klātienē Gulbenes novada pašvaldības norādītajās vietās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniski balsošanas vietnē www.balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Balsošana tiks organizēta 3 balsošanas apgabalos. Katrs iedzīvotājs varēs balsot vienu reizi par vienu projektu katrā apgabalā. Katram iedzīvotājam kopā tiks dotas 3 balsis. Balsošanas apgabali tiek iedalīti šādi:

 • 1.balsošanas apgabals – Gulbenes pilsēta
 • 2.balsošanas apgabals (lielie pagasti) – Beļavas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Rankas, Stradu un Daukstu pagasts;
 • 3.balsošanas apgabals (mazie pagasti) – Druvienas, Galgauskas, Litenes, Stāmerienas, Tirzas un Līgo pagasts.

Balsot klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, varēs šādās vietās:

 • Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē;
 • Rankas pagasta pārvaldē;
 • Druvienas pagasta pārvaldē;
 • Lizuma pagasta pārvaldē;
 • Jaungulbenes pagasta bibliotēkā;
 • Tirzas pagasta bibliotēkā;
 • Galgauskas pagasta bibliotēkā;
 • Stradu pagasta pārvaldē;
 • Daukstu pagasta pārvaldē;
 • Lejasciema pagasta pārvaldē;
 • Beļavas pagasta pārvaldē;
 • Stāmerienas pagasta pārvaldē;
 • Līgo pagasta pārvaldē;
 • Litenes pagasta bibliotēkā.

Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu katrā apgabalā, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.