Noslēgta vienošanās par projektēšanas termiņa pagarinājumu projektam "Lejasciema centra laukuma atjaunošana"

21.05.2021

19.05.2021. Gulbenes novada pašvaldība saņēma vēstuli no SIA "Global Project", ar lūgumu pagarināt termiņu tehniskās dokumentācijas izstrādei projektam "Lejasciema centra laukuma labiekārtošana".

21.05.2021. parakstīta vienošanās par grozījumiem Līgumā, aizstājot termiņu 120 dienas ar 141 diena. Tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš pagarināts līdz 10.jūnijam.