Noslēgts līgums par aktīvās atpūtas vietas izveidi Tirzas pagasta kopienā

06.05.2022.

06.05.2022. noslēgts līgums ar SIA "Jūrmalas mežaparki" par Trīs rotaļu un aktivitāšu laukumu izveidošanu Gulbenes novadā, tajā skaitā Aktīvās atpūtas vietas izveidi Tirzas pagasta kopienā. Būvdarbu izmaksas - 22 715,59 EUR ar PVN. Līgumā pielīgtie darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 80 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.