Noslēgts līgums par bērnu rotaļu laukuma izveidi Gulbenes novada vidusskolā Līkajā ielā

06.05.2022

06.05.2022. noslēgts līgums ar SIA "Jūrmalas mežaparki" par Trīs rotaļu un aktivitāšu laukumu izveidošanu Gulbenes novadā, tajā skaitā Bērnu rotaļu laukuma izveidi Gulbenes novada vidusskolā Līkajā ielā. Būvdarbu izmaksas - 23 089,18 EUR ar PVN. Līgumā pielīgtie darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 80 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.