Noslēgts līgums par estrādes tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību Lizuma skola parkā

08.06.2023.

05.06.2023. noslēgts līgums ar SIA "Vidzemes Būvnieks" par estrādes tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību Lizuma skolas parkā. Kopējās darbu izmaksas - 42 229,39 EUR ar PVN. Kopējais darbu izpildes termiņš ir 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas.