Noslēgts līgums par Gulbenes skvēra labiekārtošanu

14.09.2021.

14.09.2021. noslēgts līgums ar SIA "Siltumkomforts" par Gulbenes skvēra labiekārtošanu. Būvdarbu izmaksas - 34 247,36 EUR ar PVN. Līgumā pielīgtie darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 80 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

Kopā līdz 01.09.2021. izlietoti līdzekļi 2366,43 EUR tehniskās dokumentācijas izstrādei.