Noslēgts līgums par Lejasciema centra laukuma atjaunošanu

07.09.2021.

06.09.2021. noslēgts līgums ar SIA "RCI Gulbene" par Lejasciema centra laukuma atjaunošanu. Būvdarbu izmaksas - 26 888,62 EUR ar PVN. Līgumā pielīgtie darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 80 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

Kopā līdz 01.09.2021. izlietoti līdzekļi 2366,43 EUR tehniskās dokumentācijas izstrādei.