Noslēgts līgums par rotaļu laukuma izveidi Rīgas ielā, Gulbenē

06.05.2022.

06.05.2022. noslēgts līgums ar SIA "Jūrmalas mežaparki" par Trīs rotaļu un aktivitāšu laukumu izveidošanu Gulbenes novadā, tajā skaitā Rotaļu laukuma izveidi Rīgas ielā, Gulbenē. Būvdarbu izmaksas - 19 917,81 EUR ar PVN. Līgumā pielīgtie darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 80 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.