Noslēgts līgums par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Gulbenes skvēra labiekārtošana"

20.01.2021

20.01.2021. noslēgts līgums ar SIA "Global Project" par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Gulbenes skvēra labiekārtošana". Projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas - 2675,31 EUR ar PVN.