Noslēgts līgums par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Lejasciema centra laukuma atjaunošana"

20.01.2021

20.01.2021. noslēgts līgums ar SIA "Global Project" par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Lejasciema centra laukuma atjaunošana". Projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas - 2675,31 EUR ar PVN.