Noslēgts līgums par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Abelīte" āra teritorijā"

26.01.2021

26.01.2021. noslēgts līgums ar SIA "JC stars" par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā". Projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas - 2662 EUR ar PVN.