Noslēgts līgums par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija"

26.01.2021

26.01.2021. noslēgts līgums ar SIA "JC stars" par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību projektam "Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija". Projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas - 1452  EUR ar PVN.