Pārtraukts un izsludināts jauns projekta "Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā" būvdarbu iepirkums

06.07.2021

05.07.2021. no iespējamajiem pretendentiem saņemti precizējoši jautājumi un norādījumi uz nepilnībām tehniskajai specifikācijai, tādēļ tika pārtraukts būvdarbu iepirkums projektam "Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā". 06.07.2021. tehniskā specifikācija precizēta un izsludināts jauns būvdarbu iepirkums. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 16.07.2021. Izsludinātais iepirkums pieejams ŠEIT.