Projekts "Gulbenes skvēra labiekārtošana" pieņemts ekspluatācijā

23.03.2022

23.03.2022. Būvniecības informāciju sistēmā no Gulbenes novada būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu projektam "Gulbenes skvēra labiekārtošana". Objekts apsekots un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai. 

Kopējās projekta realizācijas izmaksas - 41 347,58 EUR, tajā skaitā tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvdarbu izmaksas un nojumes uzstādīšana.