Sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā iesniegti 45 projektu pieteikumi

05.08.2020.

5.augustā noslēdzas pieteikumu iesniegšana Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros. Kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi gan no Gulbenes, gan no Gulbenes novada pagastiem.

Šogad konkursam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 110 000 eiro, savukārt kopējā pieprasītā summa sastāda 766 115,06 eiro. Vienam projektam piešķiramais budžets ir ne vairāk kā 20 000 eiro. Taču to, kuri projekti saņems finansējumu to īstenošanai, noteiks sabiedrības balsojums.

“Aktīvākie pieteikumu iesniedzēji ir no Gulbenes, kur iesniegti 15 pieteikumi, Jaungulbenes pagasta – 8 pieteikumi un Tirzas pagasta – 5 pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija turpmāko divu mēnešu laikā izskatīs iesniegto pieteikumu atbilstību nolikumam, lai pēc tam tos nodotu iedzīvotājiem balsošanai, kas ilgs 3 nedēļas,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte.

Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Gulbenes Novada Ziņas”.

Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

Iesniegtie projekti