Sākusies iedzīvotāju balsošana par sabiedrības iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā

05.10.2020.

5.oktobrī ir sākusies iedzīvotāju balsošana par sabiedrības iesniegtajiem projektiem Gulbenes novada pašvaldības organizētā līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros. Balsošana turpināsies 3 nedēļu garumā līdz 25.oktobra plkst.24.00. Savukārt starpbalsojuma rezultāti tiks publicēti 19.oktobrī.

To, kuri projekti saņems finansējumu, noteiks iedzīvotāji.

Ar projektiem var iepazīties elektroniskās balsošanas platformā balso.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” oktobra numurā.

Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju var tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”, pēc tam to iesniedzot Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras/tautas namos.

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti. Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

Jautājumu, neskaidrību vai tehnisku problēmu gadījumā aicinām sazināties ar ar Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Zani Pūcīti, t. 64474918, e-pasts: zane.pucite@gulbene.lv.

balsošana