Saņemta vēstule par atkāpšanos no iepirkuma līguma izpildes projektam "Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija"

18.06.2021

18.06.2021. saņemta vēstule no SIA "JC stars" par atkāpšanos no līguma (par tehnisko dokumentāciju izstrādi un autoruzraudzību) izpildes projektam "Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija".