Uzsākti Gulbenes skvēra labiekārtošanas būvdarbi

27.09.2021

21.09.2021. saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanu projektam "Gulbenes skvēra labiekārtošana ". 27.09.2021. būvdarbi ir uzsākti. 

Skvērs