Uzsākti Lejasciema centra laukuma atjaunošanas būvdarbi

22.09.2021

21.09.2021. saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanu projektam "Lejasciema centra laukuma atjaunošana". 22.09.2021. būvdarbi ir uzsākti. 

Projekti