Būvvalde akceptē paskaidrojuma rakstu Jaungulbenes pagasta Rijas kalna estrādei

22.08.2022.

22.08.2022. Gulbenes novada Būvvalde nolēma akceptēt paskaidrojuma rakstu objektam "Estrādes būvniecība. Jaunbūve. "TP2111 Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads" un izdarīt atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.