Estrādes būvniecība pabeigta un projekts "Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"" nodots ekspluatācijā

29.11.2022.

16.11.2022. projekta "Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"" būvdarbi noslēgušies. 

29.11.2022. Būvniecības informāciju sistēmā no Gulbenes novada būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. Objekts apsekots un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai. 

Kopējās projekta realizācijas izmaksas - 30 338,08 EUR ar PVN, tajā skaitā tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvdarbu izmaksas.

foto

foto

foto