Noslēgts līgums par estrādes tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"

05.07.2022.

05.07.2022. noslēgts līgums ar SIA "Vidzemes Būvnieks" par estrādes tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā". Kopējās darbu izmaksas - 29 988,08 EUR ar PVN. Kopējais darbu izpildes termiņš ir 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas.