Uzsākta Jaungulbenes Rijas kalna estrādes būvniecība

07.09.2022.

07.09.2022. Būvniecības informācijas sistēmā saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi projektam "Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"". Darbi pie Jaungulbenes Rijas kalna estrādes būvniecības uzsākti.

foto

foto