Bērnu atpūtas laukuma ierīkošana Litenes stadionā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
 • 35000.00
 • Litenes pagasts
 • Dina Markova
418 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Druvienas muižas parkā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
 • 33881.40
 • Druvienas pagasts
 • Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki”
319 balsis


Balsošana noslēgusies

Spārītes parka ietves atjaunošana

Balsošanas apgabals: Pilsēta
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Biedrība “Dēms”
225 balsis
Iedzīvotāji atbalstīja

Stāmerienas ezera peldēšanās vietu labiekārtošana

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
 • 34505.00
 • Stāmerienas pagasts
 • Dace Birzniece
191 balsis


Balsošana noslēgusies

Bezmaksas dzeramā ūdens brīvkrānu uzstādīšana Gulbenes pilsētā

Balsošanas apgabals: Pilsēta
 • 34999.98
 • Gulbene
 • Andis Steps
169 balsis


Balsošana noslēgusies

Rīgas ielas skvēra labiekārtošana Gulbenē

Balsošanas apgabals: Pilsēta
 • 34046.00
 • Gulbene
 • Valtis Krauklis
167 balsis


Balsošana noslēgusies

Bērnu rotaļlaukuma izveide un Daukstu pagasta bibliotēkas teritorijas labiekārtošana

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
 • 35000.00
 • Daukstu pagasts
 • Ingrīda Rubene
142 balsis
Īstenojas

Crossfit laukuma ierīkošana Gulbenē

Balsošanas apgabals: Pilsēta
 • 34999.99
 • Gulbene
 • Lauris Krēmers
65 balsis


Balsošana noslēgusies

Ceļa seguma atjaunošana laukumam Blaumaņa ielā

Balsošanas apgabals: Pilsēta
 • 35000.00
 • Gulbene
 • Līva Karule
39 balsis


Balsošana noslēgusies