Ceļa seguma atjaunošana laukumam Blaumaņa ielā

Balsošanas apgabals: Pilsēta
  • 35000.00
  • Gulbene
  • Līva Karule

Projekta realizācijas vieta: Laukums Blaumaņa ielā, kas tiek izmantots kā piebraucamais ceļš īpašumiem Blaumaņa iela 1B un Blaumaņa iela 5, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401(kadastra apzīmējums:50010010164)

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000 EUR.

Jau  vairākus gadus Gulbenē nesakārtots ir laukums Blaumaņa ielā. To kā iebraucamo ceļu izmanto Blaumaņa iela 1B iedzīvotāji , GES pārstāvji piekļūšanai Blaumaņa iela 5 īpašumam un apkārtējie iedzīvotāji piekļūšanai atkritumu šķirošanas konteineriem.  Kā arī  to izmanto atkritumu konteineru apsaimniekotāji , lai regulāri izvestu atkritumus. Tomēr laukuma stāvoklis bieži vien apgrūtina piekļūšanu  adresēm Blaumaņa 1B un 5, un atkritumu šķirošanas konteineriem, jo pēc lietusgāzēm, un kūstot sniegam, laukums ir noplūdis, kas katru reizi rezultējas lielās bedrēs, līdz ar to iedzīvotāji ir spiesti par saviem līdzekļiem vairākas reizes gadā savu iespēju robežās sakārtot laukumu, braukšanai un gājēju vajadzībām atbilstošā kārtībā.