Īstenojas

Bērnu atpūtas laukuma ierīkošana Litenes stadionā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
  • 35000.00
  • Litenes pagasts
  • Dina Markova

Projekta realizācijas vieta: “Parka līcis”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: (50680050053), bērnu laukumu plānots ierīkot Litenes stadiona teritorijā.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000 EUR.

Litenes muižas parks un tā līcis ir viena no skaistākajām un sakoptākajām vietām Litenes pagasta un Gulbenes novada teritorijām. Litenes pagasta iedzīvotāji un viesi var lepoties ar kvalitatīvo stadionu muižas parka, kas piedāvā dažādās aktīvās atpūtas un sporta iespējas. Šī ir vieta, kur gribas uzturēties, atpūsties vēl un vēl, jo šeit ir gan parks, gan stadions, gan estrāde vienuviet. Ģimenes ar bērniem ir ļoti iecienījuši brīvo laiku pavadīt šeit parka līcī. Uzturoties stadionā kopā ar bērniem, vecāki ir nonākuši pie secinājuma, ka stadionā bērniem ātri kļūst garlaicīgi, pietrūkst radošas iespējas aktīvi darboties. Arī lielkoncertu laikā, kā piemēram šā gada rīkotajos Novada dziesmu un deju svētkos, bērni meklēja radošas iespējas aktīvi sevi nodarbināt. Citviet Litenes pagasta publiski pieejamā teritorijā nav pieejam bērnu rotaļu laukums. Gulbenes novada pašvaldības organizētais līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss ir lieliska iespēja pilnveidot Litenes stadiona un estrādes infrastruktūru piedāvājot pilnvērtīgas laika pavadīšanas iespējas gan Litenes pagasta iedzīvotājiem, gan viesiem jebkurā vecumā – arī bērniem. Šī ir vieta, kur aktīvi kopā pavadīt laiku visai ģimenei. Publiskās zonas aprīkošana ar bērnu rotaļu un atpūtas laukuma zonu veicinās mazo iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, popularizēs sportiskās aktivitātes un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Izvēlētām vietām stadionā ir gan smilšaina virsma (esošais volejbola laukums), gan zālājs, kuriem ir ideāla drenāža, kuras irdenums ietekmē bērnu laukuma stabilitāti. Rotaļu laukuma tuvumā esošie koki var sniegt ēnu bērniem un to aprūpētājiem karstās vasaras dienās.

Pirms projektu pieteikumu sagatavošanas projekta iesniedzējs ar savu iniciatīvu ir vērsies gan Litenes pagasta pārvaldē, gan Gulbenes Sporta pārvaldē, kur saņemts atbalsts projekta iesniegšanai.

Projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Litenes stadionā” ietvaros paredzēts:

  1. Rotaļu laukuma sagatavošana;
  2. 7 (septiņu) rotaļu laukuma konstrukciju piegāde;
  3. Konstrukciju uzstādīšana;
  4. Laukuma labiekārtošana.

Papildus ikdienas uzturēšanas izmaksas netiek paredzētas, jo par teritorijas pārraudzību un uzkopšanu šobrīd ir atbildīga Litenes pagasta pārvalde. Pirmās izmaksas laukuma uzturēšanai varētu būt aptuveni piecu gadu laikā, kad būs nepieciešams pārkrāsot konstrukciju metāla detaļas.