Realizēts

Bērnu rotaļu laukuma izveide Gulbenes novada vidusskolā Līkajā ielā

  • 19999.00
  • Gulbene
  • Arnita Zipova

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010070129).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 999 EUR.

Domājot par vienas izglītības iestādes izveidošanu, vēlamies izvietot skolēnu pa vecumposmiem ēkās, pielāgojot tās vidi atbilstoši vecumposmam, padarīt apkārtni par pulcēšanās vietu bērniem, par vietu, kur gribās atgriezties katru rītu, par vietu, ar kuru gribam un varam lepoties. Mēs katrs cenšamies radīt mājīgu vidi savā personīgajā telpā. Mēs meklējam radošas idejas un izvērtējam finanšu iespējas, lai piepildītu savus sapņus par ērtu un arī skaistu dzīvi.  Arī publiskā telpa, ņemot vērā gan īpašumtiesības, gan atrašanās vietu, gan vēsturisko nozīmību un personisko iesaisti un ieinteresētību, prasa tikpat lielu darbu. Projekts sekmē pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstību. Lai mēs labi justos publiskā vietā, sarīkojumā vai atpūtas pasākumā, ir daudz priekšnosacījumu.

Projektā risināmā problēma - tas, ko mēs spējam ietekmēt – vai vieta sakopta un ērta. Šobrīd ir izveidota viena skola Gulbenē, bet trūkst vecumposmam atbilstošas apkārtējās vides. Ar šī projekta palīdzību vēlamies izveidot bērnu rotaļu laukumiņu, kur 1.-5.klases skolēniem pavadīt brīvo laiku - starpbrīžos un pēc stundām.

Projekta mērķis - veicināt Gulbenes novada vidusskolas bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu. Projekta īstenošanas rezultātā tiktu izveidots rotaļu laukums Gulbenes novada vidusskolas teritorijā. Bērnu rotaļu laukumiem ir svarīga loma bērnu attīstībā – darbojoties attīstās bērnu līdzsvars, motorika, prāta spējas. Tiek sekmēta arī bērnu sociālā attīstība, veicināts veselīgs dzīvesveids.

Šajā rotaļu laukumā jebkurš bērns varēs lietderīgi pavadīt brīvo laiku radošā, drošā un interesantā vidē. Papildinot rotaļu laukuma elementus, tiktu izveidota „Sajūtu taka”, kas tiktu veidota no dabas materiāliem, iesaistot bērnu vecākus un organizējot to brīvprātīgo darbu.

Ar šī projekta palīdzību vēlamies rūpēties par teritoriju un attīstīt to, rodot arvien jaunus, aizraujošus brīvā laika pavadīšanas piedāvājumus, veidojot kvalitatīvu, visos gadalaikos izmantojamu, cilvēka attīstību veicinošu, kreatīvu, izzinošu un veselību uzlabojošu apkārtējo vidi, tās radīšanā iesaistot pašus iedzīvotājus.

Šādas brīvā laika atpūtas zonas arvien biežāk kļūst kā tikšanās vietas, kur savstarpējā komunikācija notiek starp visām paaudzēm. Daudzi vecāki pastāvīgi norāda, ka lielākoties komunikācija ar citiem vecākiem notiek “atpūtas zonās”, veidojas jaunas bērnu draudzības.

Projekts atbilst konkursa nolikumam: projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, projekts saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, projektu iespējams realizēt īstermiņā- šobrīd ne pie vienas no vidusskolas ēkām ārpusē nav šādu iespēju, tas būtu aktuāli arī sabiedrībai kopumā, jo skolas apkārtne ir pieejama ikvienam, nav slēgtā teritorija.

Kontaktinformācija: Arnita Zipova, arnitazip@inbox.lv, tālruņa nr. 26496541.