Bezmaksas dzeramā ūdens brīvkrānu uzstādīšana Gulbenes pilsētā

Balsošanas apgabals: Pilsēta
  • 34999.98
  • Gulbene
  • Andis Steps

Projekta realizācijas vieta: O. Kalpaka iela 25A, Dzelzceļa iela 8A, Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401(kadastra apzīmējums:50010010112; 50010020293; 50010020112)

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 34 999,98 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt bezmaksas dzeramā ūdens pieejamību Gulbenes pilsētā.

Dzeramā ūdens pieejamība Gulbenes pilsētā, ko nodrošina dzeramā ūdens brīvkrāns ir aktuāla ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim, jo īpaši – vecākiem ar bērniem, skolēniem, riteņbraucējiem, sportistiem un kopumā – ikvienam no mums.

Tāpat ar vien vairāk cilvēku, rūpējoties par dabu, ikdienā ir sākuši lietot atkārtoti uzpildāmās ūdens pudeles. Ūdens brīvkrānu uzstādīšana mudinās ikvienu vienreiz lietojamās ūdens pudeles vietā iegādāties daudzreiz lietojamo ūdens pudeli, ko jebkurā laikā varēs papildināt ar tīru dzeramo ūdeni ērti pieejamās publiskās vietās.