Iedzīvotāji neatbalstīja

Daudzfunkcionāla Zaļā klase Rankas pamatskolā

 • 19995.02
 • Ranka
 • Mārīte Kļaviņa

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Skolas iela 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50840080159).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 995,02 EUR.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota āra nojume – Zaļā klase, kurā primāri tiek realizēta ideja par āra nodarbībām svaigā gaisā ārpus ierastās skolas vides, bērnus tuvinot dabas ritumam, akcentējot mūsu un dabas mijiedarbību.

Zaļajā klasē  bez tematiskajām  mācību stundām paredzēta:

 • pētnieciskā laboratorija – augu sēšana, audzēšana, novērošana, pētīšana,
 • putnu vērošana,
 • plenēri,
 • radošās darbnīcas,
 • bērnu organizētie gadatirdziņi,
 • izstādes,
 • interešu izglītības nodarbības utt.

  Zaļā klase ir aktuāla ne tikai mums pašiem, bet tā atspoguļotu skolas darbību, tādējādi mēs kļūtu pieejamāki arī  sabiedrībai, vecākiem un citiem interesentiem, kuri varēs apmeklēt gadatirdziņus, koncertiņus, izstādes. Zaļā klase ir viens no veidiem kā izvairīties no vīrusiem. Skolēniem būtu vairāk vietas, kur vienkārši atpūsties, pasēdēt zem jumtiņa, dažādos laika apstākļos. Kā nākotnes perspektīva pie Zaļās klases iecerēta pašu skolēnu un vecāku veidota sajūtu taka, ārstniecisko augu un garšaugu dobe.

Paredzamais ieguvums:

 1. Skolēniem būs iespēja vairāk mērķtiecīgi uzturēties svaigā gaisā.
 2. Attīstīs skolēnos jaunradi un uzņēmējspējas - radīt, piedāvāt idejas un pašiem tās īstenot.
 3. Sabiedrībai būs iespēja vairāk iesaistīties un vērot skolas un skolēnu izaugsmi.

Kontaktinformācija: Mārīte Kļaviņa, mannis06@inbox.lv, tālruņa nr. 29133405.