Iedzīvotāji neatbalstīja

Daukstu pagasta Krapas ciema parka teritorijas labiekārtošana

  • 20000.00
  • Dauksti
  • Elfrīda Graudiņa

Projekta realizācijas vieta: Krapas parks, Krapas ciems, Daukstu pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50480020213).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Krapas parks kopā ar bijušo muižas apbūvi veido Krapas centra kultūrvēsturisko ainavu. Muižas apbūve un saimniecības ēkas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ļoti žēl, ka daļa no ēkām ir sliktā un sabrukušā stāvoklī, un ka par tām īpašnieki ilgstoši nerūpējas, kas atstāj ļoti sliktu vizuālu iespaidu.

Parks sastāv no mežaudzes ar tajā augošiem veciem un jauniem dažādu sugu kokiem, ozolu aleju, dīķi. Parks daļēji tiek kopts. Dīķis un tā piekraste ir aizaugusi un nesniedz vizuālu baudījumu. Vēlētos rast optimālu risinājumu tā daļējas gultnes un krastu tīrīšanai, kā arī parkā izveidot dabas taku ar grunts celiņiem.

Bijušai Krapas muižai blakus esošam vienam no augstākajiem pilskalniem un raganu akmenim ir savs stāsts, kas varētu būt interesants tūrisma objekts. Parka daļā tika svinēti pagasta svētki un arī turpmāk tie un citi pasākumi tiks plānoti.

Kontaktinformācija: Elfrīda Graudiņa, jfrida@inbox.lv, tālruņa nr. 28202043.