Estrāde Šķieneru laukumā

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
  • 35000.00
  • Stradu pagasts
  • Andra Apsīte

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: “Šķieneru apbūve”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50900020700).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000,00 EUR.

Projekta ideja par kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveidi ir Gulbenes novada iedzīvotāju iniciatīva, un tā realizācija notiks ar ievērojamu iedzīvotāju atbalstu. Projekts ir nozīmīgs, jo Projekta īstenošana sniegtu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi izmantot Šķieneru ciema projekta īstenošanas pieejamo teritoriju, kura jau ir iekārtota ar lapeni, bruģakmens celiņiem, soliem, galdiem un ugunskura vietu. Projekta realizācijas gadījumā tiktu izveidota daudzfunkcionāla atpūtas zona, kas papildināta ar brīvdabas skatuvi un soliem un kura būs pieejama visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma. Tā rezultātā tiktu sakopta infrastruktūra, kas atstās paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību Gulbenes novada un it sevišķi Stradu pagasta ļaudīm. Šī projekta unikalitāte ir tā, ka Stradu pagastā šādas brīvdabas skatuves vai estrādes nav, kā arī Gulbenes pilsētā šāda veida celtne nav pieejama, ņemot vērā to, ka Šķieneru ciems atrodas 3km no Gulbenes.

Izmantojot teritorijā dabisko slīpumu, tiks izveidota brīvdabas skatuve pasākumiem, slīpo daļu aprīkojot ar koka soliņiem, tādējādi izveidojot pasākumu zonu. Brīvdabas skatuve tiks izveidota, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Tā būs pieejama gan dažādu pasākumu laikā, gan arī ikdienā — baudot atpūtu, paslēpjoties no svelmes vai lietus un pieskatot bērnus, kas rotaļājas turpat esošajā teritorijā. Atbilstošas infrastruktūras attīstīšana ir iespēja šeit veidot kvalitatīvus pasākumus, nebaidoties no laika apstākļiem un nedomājot par papildu izmaksām vietas labiekārtošanai. 2022.gada jūnijā notikušajā Ielīgošanas pasākumā šis laukums bija ļoti apmeklēts, apliecinot iedzīvotāju vēlmi pēc pasākumu vietas ciemā.

Šķieneru pasākumu laukums ir pašvaldības īpašums un brīvi pieejams jebkurai personai. Laukums pašlaik tiek uzturēts no pagasta finanšu līdzekļiem, ievērojamus papildu izdevumus jaunizveidotā infrastruktūra neparedz.