Neatbilst prasībām

Gulbenes 1.PII bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

  • 19635.03
  • Gulbene
  • Marina Afanasjeva

Projekta realizācijas vieta: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010020130).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 635,03 EUR.

Pareizi izveidots un daudzveidīgs rotaļu laukuma aprīkojums veicina bērnu fizisko un garīgo attīstību. Neviens vairs nešaubās, ka kvalitatīvs rotaļu laukums ir nozīmīgs, lai bērni kļūtu veselīgāki, draudzīgāki, radošāki, līdzcietīgāki. Ar rotaļu palīdzību bērni iepazīst paši sevi un pasauli apkārt, trenē fiziskās, emocionālās, sociālās, kognitīvās (izziņas) un radošās spējas.

Tomēr kustīgs un aktīvs brīvā laika pavadīšanas veids veicina traumatismu. Lai arī Latvijā nav vienotas bērnu traumatisma statistikas, Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons atzīst, ka Latvija Eiropas Savienībā izceļas ar ļoti bēdīgiem rādītājiem – mūsu valsts bērnu traumatisma ziņā ir līderpozīcijā. Gūto traumu cēloņi ir dažādi, tomēr nenoliedzami viena no traumu gūšanas vietām ir bērnu rotaļu laukumi. Ik gadu bērni turpina ciest un gūt traumas spēļu laukumos, jo spēļu un aktivitāšu iekārtas ir prasībām neatbilstošas. Apzinoties to, ikvienam vecākam ir svarīgi, lai viņu bērns atrastos drošā vidē. Pozitīvi, ka kopš 2020. gada 7. janvāra stājās spēkā MK noteikumi Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”. Noteikumos iekļautās spēļu un rekreācijas laukumu drošuma prasības veicina gan lietošanā jau esošo spēļu un rekreācijas laukumu drošumu un kvalitatīvu to uzturēšanu, gan arī nodrošina atbilstošu vidi no jauna veidotajos spēļu laukumos.

Gulbenes pilsētā āra rotaļu laukumi, kas ir pašvaldības pārraudzībā, nav daudz. No visiem 7 esošajiem, mūsuprāt, visneatbilstošākie prasībām ir pirmsskolas izglītības iestāžu āra rotaļu laukumi. Projekta ietvaros, vēlamies labiekārtot pilsētas vecākā bērnudārza -  Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes āra rotaļu laukumu. Āra teritorija, kurā izvietots bērnu rotaļu laukums, lai arī atrodas nožogojumā, tomēr tā ir pieejama arī bērniem, kuri nav iestādes audzēkņi. Tiesa gan, atrašanās teritorijā ir jāsaskaņo un bērniem jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.

Vēlamies vērst uzmanību, ka iestādes audzēkņi ir mainīgi. Katru pavasari ir bērnu pulciņš, kurš beidz pirmsskolas gaitas un uzsāk skolas dzīvi, savukārt rudenī jauns pulciņš pavisam mazu cilvēkbērnu sāk pirmsskolas apmeklējumu. Tā ir paaudžu mainība. Ņemot vērā, ka Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir vecākais bērnudārzs pilsētā, kurš darbojas kopš 1951. gada, savukārt 1967. gadā tika nodota ekspluatācijā pašreizējā bērnudārza ēka un tās āra rotaļu laukums, varam tikai iztēloties, cik liela Gulbenes novada sabiedrības daļa ir rotaļājušies esošajā laukumā. 

Ir pagājuši 53 gadi, tomēr pamataprīkojums rotaļu laukumā ir saglabājies tas pats. Pavisam nedaudz jaunieviesumus āra laukums piedzīvoja 2000. gada sākumā, kad tas tika papildināts ar atsperšūpolēm, koka konstrukcijām- vilcieniņu, ugunsdzēsēju un mazajām koka mašīnām, diviem slidkalniņiem. Šīs un padomju laika konstrukcijas ir fiziski novecojušas un savu laiku nokalpojušas, kas neatbilst mūsdienu prasībām un neiztur drošības kritērijus.

Projekta ietvaros vēlamies pārplānot esošās rotaļu zonas, izveidojot pilnvērtīgas 2 zonas (bērniem vecumā no 1-3 gadiem un lielākiem, no 3-7 gadiem), demontējot padomju laika konstrukcijas un aizstājot ar mūsdienīgu un sertificētu aprīkojumu. Kopumā uzstādot 10 jaunas, atraktīvas āra rotaļu laukuma iekārtas. Ņemot vērā, ka iestāde ieguvusi starptautisko Ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu, ir piemeklēti maksimāli dabīgi un videi draudzīgi eko principa materiāli. Plānotais aprīkojums atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem un drošības standartiem.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 7.septembra sēdē nolemts noraidīt Marinas Afanasjevas iesniegto projektu "Gulbenes 1.PII bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6.1 apakšpunkta prasībām - norādītā realizācijas vieta nav visai sabiedrībai pieejama un publiskā lietošanā esoša.