Iedzīvotāji neatbalstīja

Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde

  • 19760.00
  • Gulbene
  • Dzintars Ziediņš

Projekta realizācijas vieta: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010020060).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 760 EUR.

Jauns, unikāls vides objekts Gulbenes pilsētai. Nepieciešams brīvdabas pasākumu vides dažādošanai. Estrādes novietojums Gulbenes novada vidusskolas pagalmā radīs iespēju:

    - objektu izmantot visos gadalaikos,

    - plašākam publikas lokam apmeklēt dažādus Gulbenes novada vidusskolas pasākumus,

    - interesentiem apmeklēt pasākumus - pilsētas, novada, valsts un starptautiskā līmenī.

Pasākumu uzskaitījums:

  • Gulbenes novada vidusskola (1. septembris, Skolotāju diena, Dzejas dienas, Skolas ielas egles iedegšana, gadskārtu svētki, Gada balle, izlaidumi, salidojumi);
  • Gulbenes pilsēta (deju skates, teātru izrādes, brīvdabas kino, koncerti, jauniešu pasākumi, senioru svētki, citi pasākumi);
  • Gulbenes novads (Novada svētki, Ģimenes diena, citi pasākumi – piemēram, dažādu sporta spēļu svinīga atklāšana, ņemot vērā, ka turpat ir arī karogu masti);
  • Valsts līmeņa pasākumi (4.maijs, 18. novembris);
  • Starptautiska līmeņa pasākumi (sadarbības projektos paredzēto aktivitāšu norises vieta).

Estrāde būtu izmantojama arī mācību procesā kā zaļā klase, piemērotos laika apstākļos arī kā tautu deju kolektīvu, teātra pulciņu mēģinājuma vieta, kā arī vieta dažādām klašu aktivitātēm. Tā pavērtu iespēju domāt par jauna formāta pasākumiem, pilsētā būtu sava neliela estrāde skaistā un estētiski pievilcīgā vietā.

Kontaktinformācija: Dzintars Ziediņš, olimpss@inbox.lv, tālruņa nr. 28640342.