Neatbilst prasībām

Gulbenes pilsētas un novada robežu mūsdienīga vizuālā identitāte

  • 20000.00
  • Gulbene
  • Biedrība "Dēms"

Projekta realizēšanas vieta: Gulbenes pilsētas un novada robežas.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Projekta mērķi:

  • Organizēt skiču konkursu Gulbenes pilsētas un novada robežu stacionāro un mobilo zīmju pagatavošanai.
  • Izveidot jaunas un mūsdienīgas stacionārās un mobilās Gulbenes pilsētas un novada vizuālās identitātes zīmes, novietošanai pie pilsētas un novada robežām.

Vēlamies veidot skiču konkursu ar balvu fondu, profesionālu dizaina vai arhitektu firmu piesaistei, tā palielinot garantiju saņemt – radošas, profesionālas, atbilstošas valsts un pašvaldību noteiktajiem regulējumiem un realizējamas skiču idejas.

Aktivitātes:

   1. 2021.gada janvāris: izstrādāt konkursa nolikumu balstoties uz Stila grāmatām un Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada vizuālo identitāti un logo:

         - lielāka izmēra zīmēm iebraucot no Smiltenes, Balviem, Madonas;

       - standarta jeb mazāka izmēra zīmēm iebraucot no Rēzeknes, Stāķiem, Alūksnes (no Beļavas ceļa puses);

    - mobilajām telpiskajām (līdzvērtīgs vides objektam) zīmēm Gulbenes pilsētai un Gulbenes novadam.

   2. 2021.gada februāris - konkursa izsludināšana, skiču iesniegšana.

   3. 2021.gada marts - sabiedrības balsošana, lēmuma pieņemšana.

 4. 2021.gada aprīlis-novembris - tehniskā projekta izstrāde, zīmju gatavošana un uzstādīšana.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Biedrības "Dēms" iesniegto projektu "Gulbenes pilsētas un novada robežu mūsdienīga vizuālā identitāte", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6.1 apakšpunkta prasībām - norādītā realizācijas vieta nav pašvaldības īpašums, kā arī projekta pieteikuma precizējums tika iesniegts pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām.