Ielu apgaismojuma izbūve Tirzas pagastā no Ozolu ielas līdz biedrības namam Tirzā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
  • 35000.00
  • Tirzas pagasts
  • Artūrs Bumburs

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: No pašvaldības autoceļa Nr.13-5 Avotkalns-Zemītes-Druvāni līdz Ozolu ielai, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940040242).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000,00 EUR.

Apkaimes ideju darbnīcā, kura notika 2021. gadā “Esi aktīvs-iesaisties!”, Tirzas pagasta iedzīvotāju ideju balsojumā lielāko atbalstu guva ideja par Tirzas pagasta ielu apgaismojuma izbūves turpināšanas nepieciešamību no Tirzaslejas/ Upes ielas līdz skolai.

Tā kā 2020.gada projektu varēja realizēt tikai uz pašvaldībai piederoša īpašuma, tad šinī gadā, kad ir rasta iespēja projektu realizēt ne tikai uz pašvaldībai piederoša īpašuma, bet arī uz valsts nekustamā īpašuma, nepieciešams projektu turpināt, saņemot attiecīgu saskaņojumu, lai izbūvi varētu veikt no pašvaldības autoceļa  Nr.13-5 Avotkalns -Zemītes- Druvāni līdz Ozolu ielai, jeb tik tālu, cik iespējams to paveikt projekta ietvaros.

Projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska ārtelpa - iela/ auto ceļš. Apgaismota iela/ auto ceļš diennakts tumšajā laikā un izgaismota autobusa pietura – Tirza, kura atrodas šī autoceļa posmā, būs droša vide ne tikai visiem pagasta iedzīvotājiem, bet arī sabiedrībai kopumā ikdienā. Tā būs arī nebijusi iespēja nokļūt uz sabiedriskajiem pasākumiem Tirzas kultūras namā pa izgaismotu ceļu. Tas būtiski uzlabos drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā visos līmeņos - gan gājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem.

Ne mazāk svarīgi, ka šis ielu apgaismojuma izbūves turpinājums, īpaši no Upes ielas līdz autobusu pieturai, būtiski uzlabotu arī grupu mājas iedzīvotāju (personu ar garīga rakstura traucējumiem) drošību un iespēju diennakts tumšajā laikā nokļūt līdz un no autobusu pieturas uz savu dzīves vietu, kā arī uz pasākumiem kultūras namā, kurš atrodas Biedrības namā Tirzā. Šīs mājas iedzīvotāji ir aktīvākie sabiedriskā transporta izmantotāji, jo katru darba dienu ar autobusu dodas uz Gulbeni un no tās, lai apmeklētu dažādas nodarbības Dienas aprūpes centrā.

Mēs patiesi vēlamies redzēt savu pagasta centru gaišu un pievilcīgu diennakts tumšajā laikā. Mums ļoti svarīga ir sava pagasta attīstība un tādu projektu realizēšana, kuriem ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, jo Tirza ir mūsu mājas.
Lai top!