Iedzīvotāji neatbalstīja

Jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldvietā

  • 9719.61
  • Jaungulbene
  • Jaungulbenes pagasta makšķernieku biedrība "Dambis"

Projekta realizācijas vieta: Siladzirnavu ezers, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50600040131).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 9 719,61 EUR.

Jaungulbenes pagasta makšķernieku biedrība “Dambis” ir Siladzirnavu ezera nomnieks, biedrības pamatfunkcija ir iesaistīt savus biedrus zivju aizsardzībā un populācijas bagātināšanā, sekmēt un attīstīt makšķerēšanas sportu, sekmēt valsts iestāžu darbu nelikumīgās makšķerēšanas un zvejniecības atklāšanā un veicināt vides prasību ievērošanu. Paralēli tam biedrība iniciē peldvietas uzturēšanas darbus pie Siladzirnavu ezera dambja, kā arī atpūtas vietā t.s. pussalā (pašvaldības īpašumā pie ezera, kadastra nr. 50600040131).

Kopš 20. gs. 80. gadiem peldvietā pie dambja ir atradusies koka laipa, kas vairākkārtēji tikusi atjaunota. Pēdējo reizi laipa atjaunota 2009. gadā. Šobrīd tā ir avārijas stāvoklī, kas apdraud atpūtnieku drošību. Vēsturiski viena no laipas “rozīnītēm” ir bijis lēkšanas tramplīns, tāpēc, plānojot jaunu laipu, būtu vēlams šo elementu saglabāt. 40 gadu periodā nav noticis neviens nelaimes gadījums, kas saistīts ar laipas izmantošanu. Laipas izmēri plānoti sekojoši: 4,5 m platumā un 5 m garumā, savienojums ar krastu plānots kā metāla režģis.

Tādējādi projekta mērķis ir jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldētavā pie dambja.

Projekta rezultātā:

  • tiks uzlabota peldētavas infrastruktūra;
  • veicināta peldētavas apmeklētāju drošība;
  • uzlabota ezera vizuāli estētiskā pievilcība.

Papildus laipas būvniecībai biedrība vēlētos uzstādīt arī videonovērošanas kameru, lai pastiprinātu drošību pie laipas. Videonovērošanas kamera dotu ieguldījumu cīņā ar maluzvejniekiem, kas aktivizējas pārsvarā vasaras periodā.

Kontaktinformācija: Jaungulbenes pagasta makšķernieku biedrības "Dambis" pārstāvis Ivars Kažmers, ivars.kazmers@gmail.com, tālruņa nr. 26384725.