Neatbilst prasībām

Kustībā ir dzīvība

  • 15540.79
  • Jaungulbene
  • Marika Andževa

Projekta realizācijas vieta: "Jaungulbenes Alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50600040364).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 15 540,79 EUR.

Projekta ietvaros paredzēts nobruģēt 70 m2 teritorijas, kur būtu izvietoti āra trenažieri, kā arī soliņi un koka šūpoles, kur aktivitāšu starplaikos iespējams atpūsties.

Trenažieru ierīkošana SAC teritorijā dotu iespēju klientiem dažādot kustību iespējas, jo mūsu mājas iedzīvotājiem ir svarīga kustību dažādība (ne tikai pastaigas), jo kustība ir dzīvība (tā seniori mēdz teikt)! Iestādē paredzēts uzņemt 99 klientus, pašlaik ir 90 klienti. Ikdienā klientus apmeklē tuvinieki no novada un visas Latvijas. Āra teritorija ir vieta pastaigām un brīvā laika pavadīšanai. Arī sporta zālē notiek sportiskās aktivitātes dažādām paaudzēm. Āra trenažieri dotu iespēju kustību priekam brīvā dabā. Izveidojot āra trenažieru laukumu, tiktu turpināta SAC apkārtnes labiekārtošana, kas radītu vides pieejamību dažādām paaudzēm un sabiedrībai. Tiktu nojauktas robežas, ka esam sociāli atstumta iedzīvotāju grupa, šādā veidā tiktu celts novada prestižs. Vēlamies parādīt, ka SAC var būt mūsdienīga iestāde.

Tas veicinātu robežu un stereotipu nojaukšanu - SAC var būt arī sabiedrībai atvērta iestāde ar dažādu aktivitāšu iespējām.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Marikas Andževas iesniegto projektu "Kustībā ir dzīvība", jo sākotnēji projekta pieteikums tika iesniegts neatbilstoši nolikuma 8.punkta prasībām - iesniedzējs nebija biedrība vai 10 cilvēku grupa, bet precizēts pieteikums tika iesniegts pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām.